Tag Archives: cung ung lao dong tan buu long an

CUNG ỨNG LAO ĐỘNG KCN TÂN BỬU

Với sự phát triển mạnh mẽ, KCN tân Bửu – Phúc Long có nhu cầu về lao động rất lớn để đáp ứng cho quy trình sản xuất, hoạt động được thuận lợi. Đáp ứng yêu cầu đó, công ty TNHH Cung Ứng Lao Động Bình Dương chúng tôi được thành lập với nhiệm vụ […]