Category Archives: Chưa được phân loại

CUNG ỨNG LAO ĐỘNG KCN TÂN BỬU

Với sự phát triển mạnh mẽ, KCN tân Bửu – Phúc Long có nhu cầu về lao động rất lớn để đáp ứng cho quy trình sản xuất, hoạt động được thuận lợi. Đáp ứng yêu cầu đó, công ty TNHH Cung Ứng Lao Động Bình Dương chúng tôi được thành lập với nhiệm vụ […]

Cung cấp công nhân vệ sinh công nghiệp và chăm sóc cây xanh

Vệ sinh công nghiệp Dịch vụ vệ sinh công nghiệp là một phần trong tổ hợp các dịch vụ mà công ty TNHH Cung Ứng Lao Động Bình Dương đang cung cấp cho các quý khách hàng. Dịch vụ vệ sinh công nghiệp hằng ngày Vệ sinh công nghiệp nhà xưởng Vệ sinh định kỳ […]