VỚI SỐ LƯỢNG CÔNG NHÂN TRÊN 6000 LAO ĐỘNG , CHÚNG TÔI LUÔN CÓ MẶT Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỄ PHỤC VỤ KHI CÁC DOANH NGHIỆP CẦN

Ngành cung ứng lao động: Vai trò và triển vọng phát triển của Cung Ứng Lao Động Bình Dương

Ngành cung ứng lao động là một ngành kinh doanh có điều kiện, được quy định tại Điều 54 Bộ luật lao động năm 2019. Theo đó, hoạt động cung ứng lao động là việc một doanh nghiệp ký hợp đồng với người lao động nhưng không trực tiếp sử dụng mà cho doanh nghiệp khác thuê lại theo thời hạn nhất định.

Ngành cung ứng lao động ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng và sử dụng lao động. Ngành này mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Vai trò của ngành cung ứng lao động

Đối với doanh nghiệp, ngành cung ứng lao động mang lại những lợi ích sau

Giúp doanh nghiệp giải quyết nhanh chóng nhu cầu tuyển dụng lao động, đặc biệt là lao động phổ thông.

Giảm thiểu chi phí tuyển dụng và quản lý lao động. Linh hoạt trong việc điều chỉnh lao động theo nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Đối với người lao động, ngành cung ứng lao động mang lại những lợi ích sau:

Tạo cơ hội việc làm cho người lao động, đặc biệt là những người lao động chưa có kinh nghiệm, lao động di cư,… Giúp người lao động tiếp cận với các doanh nghiệp lớn, có cơ hội học hỏi và nâng cao tay nghề. Đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.

Triển vọng phát triển của ngành cung ứng lao động

Trong những năm qua, ngành cung ứng lao động ở Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Theo thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, năm 2022, cả nước có khoảng 1.200 doanh nghiệp cung ứng lao động, với tổng số lao động được cung ứng là 1,5 triệu người.

Ngành cung ứng lao động tiếp tục có nhiều triển vọng phát triển trong thời gian tới, do những nguyên nhân sau:

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước đang diễn ra mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu sử dụng lao động ngày càng tăng.

Xu hướng sử dụng lao động thuê ngoài đang ngày càng phổ biến ở các doanh nghiệp.

Chính phủ đang có nhiều chính sách hỗ trợ cho sự phát triển của ngành cung ứng lao động.

Để phát triển bền vững, ngành cung ứng lao động cần chú trọng đến các vấn đề sau:

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Phát triển các dịch vụ cung ứng lao động đa dạng, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Với những lợi ích và triển vọng phát triển như trên, ngành cung ứng lao động sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.