Tag Archives: mẫu hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng

LAO ĐỘNG THỜI VỤ LÀ GÌ ? | CUNG ỨNG LAO ĐỘNG BÌNH DƯƠNG

SẢN XUẤT GIÀY DA (2)

Lao động thời vụ là gì Lao động thời vụ là hình thức sử dụng lao động ngắn hạn. Sử dụng lao động phục vụ cho các công ty có đơn hàng dạng mùa vụ, ngắn hạn theo đơn đặt hàng. Lao động thời vụ hay còn gọi  là lao động tạm. được các công […]